De schuldsanering is er in Nederland voor iedereen waarvan de schulden te hoog zijn geworden om zelf te kunnen aflossen. Hierbij gaat het vooral om het niet betalen van vaste laten en andere verplichte betalingen. Schuldsanering houdt in dat de gemeentelijke bank een saneringskrediet verstrekt. De schuldeisers krijgen dan het gehele bedrag per direct uitgekeerd en de schuld wordt in dit geval afgelost aan de gemeentelijke bank. Als het voorstel door de schuldeisers wordt afgewezen dan zal het wettelijke traject moeten gevolgd. Het is echt niet makkelijk om een schuldsanering aan te vragen. Eerst moet je langs bij de Sociale Dienst van jouw gemeente om de financiële situatie en de daarbij horende problemen te laten analyseren. Vervolgens moet jij een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om een schuldsanering aan te kunnen vragen. Bij het samenstellen van het verzoekschrift helpt Oxyz jou graag. Bij het aanstellen van een schuldsanering krijg je een eigen bewindvoerder. Deze bewindvoerder zal in de gaten houden of je alle afspraken en verplichtingen nakomt. Bij het zitten in de schuldsanering zijn er namelijk een aantal verplichten en afspraken die jij zeker na moet komen. Naast deze verplichtingen zal jij tijdens de eerste dertien maanden geen post ontvangen. Alle post gaat naar de bewindvoerder zodat deze alle betalingen en veranderingen nauwlettend in de gaten kan houden. Ook het versturen van post zal verlopen via de bewindvoerder, zodat alles eerst goed gekeurd en gecontroleerd kan worden.

De lengte van een schuldsaneringsregeling

De lengte  van een schuldsaneringstraject verschilt natuurlijk per situatie. Allereerst is het zo dat een schuldsanering niet binnen één dag is toegewezen. De aanloop naar het daadwerkelijke traject verschilt ook. De rechtbank en de gemeente hebben invloed om de snelheid van het traject. Natuurlijk heb jij ook zelf voor een deel invloed op het traject. Als het versturen van het verzoekschrift snel gebeurt dan zal de rechtbank ook sneller een zitting organiseren. Wanneer de schuldsanering is toegewezen dan begint het daadwerkelijke traject. Dit duurt gemiddeld drie tot vijf jaar, dit verschilt per situatie. Heb jij een hoge schuld en weinig afloscapaciteit, dan zal het traject langer duren. Als jij een lage schuld hebt en een goede afloscapaciteit dan zal drie jaar zeker genoeg zijn. Het traject kan ook tussentijds beëindigd worden als jij niet aan de verplichten en afspraken van de schuldsanering voldoet.

 

De verplichtingen van schuldsanering

Het zitten in de schuldsanering geeft jou zekerheid met betrekking tot het aflossen van jouw schulden maar zorgt ook voor een aantal verplichten. Het bedrag dat vastgesteld wordt door de rechter is een maandelijks bedrag dat iedere maand zal moeten worden afgedragen. Daarnaast worden eventuele extra’s zoals vakantiegeld, belastingteruggaven en erfenissen direct ingenomen door de bewindvoerder. Deze extra’s zullen gebruikt worden om de schuldeisers aan het einde van het traject extra tegenmoet te komen. Verder heb je de verplichting om alle verandering door te geven die van toepassing kunnen zijn de maandelijks aflossing. Een verandering vindt bijvoorbeeld plaats als er een kind wordt geboren, een verhuizing plaats vind of er een andere baan wordt gevonden. Zo mag je geen opleiding, cursus of andere plan volgen dat geld kost. Het is namelijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk inkomsten geneert om de schuld zo snel mogelijk af te kunnen lossen. Indien er sprake is van werkloosheid, heb je ook sollicitatieplicht. Dit houdt in dat je minimaal vier keer per maand moet solliciteren om zo de kans op een baan en dus inkomen te vergroten. De bewindvoerder zal al deze punten nauwlettend controleren en mocht één van de verplichtingen niet worden nagekomen dan kan het schuldsaneringstraject worden beëindigd. Naast de financiële bezittingen kan de rechter ook beslag legen om jouw inboedel. Als er inboedel aanwezig is in jouw huis dat niet noodzakelijks is voor het levensonderhoud kunnen worden ingenomen. Je kunt daarbij denken aan: een spelcomputer, een televisie, een laptop of een camper. Als een laptop wordt gebruikt voor werk, dan zal deze niet worden ingenomen omdat het inkomen dan omlaag zal gaan. Ook bij het krijgen van giften op enkele manier zal daarop beslag worden gelegd om zo veel mogelijk van de schuld te kunnen aflossen. Als je in de schuldsanering zit ben je ook verplicht om alle vaste lasten op tijd te betalen zoals huur en gas, water en licht. Deze verplichting is ingevoerd om nieuwe schulden te voorkomen en dus ook geen nieuwe schuldeisers te betrekken in het traject.

 

Het einde de schuldsaneringsregeling

Een schuldsaneringsregeling kan op verschillende manieren eindigen. Een van de manieren is het vroegtijdig eindigen van het traject. Dit kan de rechter bepalen als de schuldenaar zich niet aan de geëiste verplichtingen heeft gehouden. Voor de schuldenaar geen goede optie omdat je dan nog steeds niet schuldenvrij bent. Het is dus belangrijk om ten allentijden de verplichtingen van de schuldsanering op te volgen. De normale gang van zaken verloopt na het verlopen van het traject. Afhankelijk van de afspraak is dat drie tot vijf jaar. Als de schuldenaar zich deze gehele periode aan de afspraken heeft gehouden zal aan het eind van het traject de schuld kwijtgescholden worden. En is de schuldenaar officieel schuldenvrij. Nadat jij het traject helemaal doorlopen hebt zal er een melden gemaakt worden in het Centraal Insolventie Register (CIR) dat jij schuldenvrij bent. Ook wordt er een BKR registratie gemaakt, met daarin de informatie dat je in de schuldsanering hebt gezeten. Deze registratie zal tot vijf jaar na de afronding van de schuldsanering zichtbaar zijn. Deze BKR registratie zorgt ervoor dat je tijdens die vijf jaar geen nieuwe leningen, hypotheken en andere schulden kan maken. Na vijf jaar zal de BKR registratie niet meer vermeld worden en ben je ook op papier schulden vrij.